PAZIŅOJUMS PAR FORCE MAJEURE APSTĀKĻU IESTĀŠANOS

Cienījamie tūristi!

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada. 14.marta lēmumu ''Par starptautisko pasažieru pārvadājumu atcelšanu'' Tūrisma operators AS ALIDA TŪRS no 2020. gada 14.marta ir atcēlis visus čartera reisus līdz Ziemas sezonas 2019.-2020.g. beigām. Šie apstākļi ir Nepārvaramas varas apstākļi (force-majeure): nepārvaramas varas apstākļi, kurus neviena no pusēm nav varējusi paredzēt un/vai novērst.

Situācijā, kāda šodien ir izveidojusies, ALIDA TŪRS piedāvā jums šādas iespējas braucienus pārcelt, grozīt, anulēt utt.:

ANTALYA 2020

CRETE 2020

RHODES 2020

CORFU 2020

Pirmkārt lūdzam jūs neveikt nekādas nepārdomātas darbības, situācija mainās katru dienu. Tuvākās dienas un nedēļas būs izšķirošās, lai izprastu, kāda situācija mūs visus gaida sakarā ar vīrusa izplatīšanos. Ikviens no mums saprot, ka, vienīgi lokalizējot vīrusu, mēs visi varēsim atgriezties pie normālā un ierastā dzīves veida.

Тūristiem, kuriem ceļojums ir ieplānots laika periodā no 19.aprīļa līdz 30.jūnijam, ir tiesības:

- iesaldēt iemaksātos naudas līdzekļus un izmantot tos tikai jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai saskaņā ar zemāk minētajiem nosacījumiem. Šīs tiesības varēs izmantot neierobežota saprātīga termiņa laikā,

- bez maksas vienu reizi pārcelt savu ceļojumu uz citu datumu saskaņā ar izmaiņu brīdī spēkā esošajām cenām,

- veicot šādu pārcelšanu, ir pieļaujamas datuma, virziena, ilguma, viesnīcas, numura tipa izmaiņas,

- šīm izmaiņām jābūt veiktām ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms paredzamā izlidošanas datuma,

- tūristu daudzums nedrīkst tikt samazināts, viņu vārdi nedrīkst tikt mainīti,

- ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies zemāka par sākotnējā ceļojuma cenu, cenas starpība var tikt izmantota jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai,

- ja šādu izmaiņu gadījumā jaunā ceļojuma cena izrādīsies augstāka par sākotnējā ceļojuma cenu, starpību nāksies piemaksāt.

Тūristiem, kuru ceļojums ir ieplānots no 1.jūlija, ir tiesības veikt izmaiņas tikai saskaņā ar noslēgto līgumu nosacījumiem.

Ja tūristi vēlas atcelt savu ceļojumu, ALIDA TŪRS nekādā veidā nevar šo lēmumu ietekmēt. Šajā gadījumā jārīkojas saskaņā ar noslēgto līgumu, ņemot vērā visas līgumā norādītās soda sankcijas.

Naudas līdzekļus, kuri apmaksāti par atceltajiem braucieniem mīnus soda sankcijas saskaņā ar līgumu, var izmantot jebkuru citu ALIDA TŪRS braucienu apmaksai. Svarīgs nosacījums: braucienu pasūtītājs, līgumu parakstījuša persona un tūristi nedrīkst būt nomainīti - tiem jāpaliek tiem pašiem.

Ar cieņu